Условия за ползване

Авторски права

Сайтът www.vkusnotiiki.bg е собственост на ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните му права“ (ЗАПСП). Информацията и материалите се предоставят от www.vkusnotiiki.bg като услуга и потребителите могат да ги използват за лично осведомяване. Всички елементи на съдържанието на сайта (дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи) , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на www.vkusnotiiki.bg и неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Това означава, че копиране на целия сайт или на части от съдържанието му, е възможно само след съгласието на ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД. При получаване на съгласие за препечатване, цитирането на източника е задължително, а сайтовете трябва да сложат връзка (хиперлинк) към него.

Наименованието „Вкуснотийки.бг“, логото и други свързани имена, дизайни, имена на продукти, имена на приложения и свързани лога, са търговски марки на ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД и потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие на ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД.

Потребители

Всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо зареждане на www.vkusnotiiki.bg той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www.vkusnotiiki.bg и неговите собственици.

Регистрация и потребителско съдържание

  • Регистрацията в сайта www.vkusnotiiki.bg е отворена за всички и е безплатна.
  • Всеки има право на един регистриран акаунт.
  • Необходимо за регистрация е:
    • Попълване на регистрационна формa, според изискванията записани в нея.
    • Съгласие с правилата и условията на сайта www.vkusnotiiki.bg

Регистрирайки се в сайта, потребителите получават правото да предлагат и публикуват съдържание - рецепти, статии, снимки и др. Като приемат настоящите Условия за ползване, регистрираните потребители декларират, че са автор на тези статии/снимки или притежават авторските права. Статията не трябва да е публикувана в друг сайт или да е подобна на вече публикуваните на www.vkusnotiiki.bg.

Статиите трябва да бъдат написани на грамотен български език. Редакторите могат да коригират до 3 груби граматически и правописни грешки, но статии с множество такива грешки ще бъдат връщани за редакция или изтрити.

Сайтът www.vkusnotiiki.bg си запазва правото да премахва и/или редактира потребителско съдържание.

Отговорност за мненията в коментарите носят авторите им. Потребителите приемат, че при публикуването на коментари не се допуска груб и обиден тон, обиди на расова, етническа, полова или друга основа, рекламни елементи, вулгарно съдържание или връзки към такова и т.н.

Коментарът от даден потребител се показва на сайта заедно с неговото име, но в случай на нарушение на условията за ползване www.vkusnotiiki.bg си запазва правото да нанася редакции или да изтрива коментара.

Лични данни

ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод неговата регистрация - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолими събития или злоумишлени действия на трети лица.

Потребителят се съгласява, че предоставя личните си данни на www.vkusnotiiki.bg и неговите собственици доброволно и няма претенции за това. Всеки потребител е длъжен да опазва потребителското си име и парола, като използването им от трети лица е възможно, само когато регистрираният потребител ги е предоставил доброволно на тях.

Сайтът www.vkusnotiiki.bg и неговите собственици, въпреки неприкосновеността на личните данни, си запазват правото да предоставят лична информация в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещенията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя директен маркетинг и директния маркетинг на своите партньори при организиране на рекламни игри, промоции и кампании, свързани със сайта.

Промени

ВКУСНОТИЙКИ БГ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта. За всички въпроси, неуредени с настоящите условия, се прилага действащото българско законодателство.