Архангеловден

Тачи се в чест на св. Архангел Михаил – Архистратег на цялото небесно войнство от ангели. Неговата закрила е необходима на християните в духовно – нравствения живот и в борбата с изкушенията и злото. Като вожд на небесните сили, св.Архангел Михаил е покровител и на земните стратези – полицията. Според народното вярване човешката душа след смъртта не може да напусне тялото, ако не дойде св. Архангел (Рангел – душевадник, вадидушни) да я извади и вземе. Затова, за да излиза тя по-леко, този ден се отбелязва и спазва стриктно.